SPIKMASKINER FÖR LASTPALLAR

Enkelt justerbara för att passa dina behov
Fristående maskiner Maskin serie 1000

KOMBI-FLEX R-1000

-Halvautomatisk spikmaskin för produktion av kompletta lastpallar i två moment.

  • 2 maskinoperatörer
  • Cirka 500 lastpallar/8h skift
kuormalavojen naulauskoneet

Hur fungerar maskinen?

I maskinens vänstra sektion matas klossar och bottenbrädor in manuellt och spikas därefter ihop automatiskt till medar. De färdiga medarna förs sedan manuellt över till den högra sektionen, där däcksbrädor för hand placeras ut ovanpå medarna, för att sedan spikas ihop automatiskt. Båda sektionerna spikas simultant. Alla träkomponenter placeras manuellt i maskinen medan den automatiska spikningssekvensen sköts med en enkel knapptryckning. De färdiga lastpallarna förs ut baktill på maskinen.

Lätt att anpassa

R-1000 kan lätt uppgraderas inom 1000-serien med exempelvis sammansättningsmaskinen SMS-1000. Alla Mychromes maskiner ger dig även möjligheten att på endast några minuter ändra inställningar för storlek och utformning av lastpallar efter behov.

Mychrome har olika tilläggsmaskiner som enkelt kan sammanfogas till en linje för att automatisera flera arbetsmoment. Möjligheten att modifiera utformning och storlek av lastpallarna bibehålls även med tilläggsmaskinerna.

TEKNISK INFORMATION

Maskinspecifikation

Prestanda

Maskinoperatörer

1-2

Längd

3,5 m

Bredd

2,5 m, utan stege till plattform

Höjd

3,6 m

Strömkälla

14 kW, 3x400 V+N

Pneumatik

7 bar torrt lufttryck: 300 l/min

Skall fyllas och kontrolleras

Behållare för smörjolja

Kapacitet

500 lastpallar/8h

Standardutrustning

1 kanal för medar
1 kanal för montering av lastpallar
1 palljigg utbytbar
1 medjigg reglerbar
Panel för produktionsstyrning
Program som sparar spikpositionerna

Spikningssystem

Hydraulisk bomspikning, 3 spiklådor, 30 hammarhuvuden

KOMPONENTSPECIFIKATION

Komponent: Klossar

Höjd

Bredd

Material

Massivt eller pressat trä

Dimension

70-100 mm

75-150 mm max. 360 mm/3 medar

Komponent: Bottenbrädor

Minimum

Maximum

Längd

600 mm

1 600 mm

Bredd

75 mm

150 mm

Tjocklek

16 mm

28 mm

Komponent: Regelbrädor

Minimum

Maximum

Längd

600 mm

1 300 mm

Bredd

75 mm

150 mm

Tjocklek

16 mm

28 mm

Komponent: Däckbrädor

Minimum

Maximum

Längd

600 mm

1 600 mm

Bredd

75 mm

150 mm

Tjocklek

16 mm

28 mm

Lastpallens storlek

Minimum

Maximum

Längd, däck & medar

600 mm

1 600 mm

Bredd, däck

600 mm

1 300 mm