SPIKMASKINER FÖR LASTPALLAR

Enkelt justerbara för att passa dina behov
Produktionslinje för tvåvägs- och perimeterpallar Maskin serie 2000

PERIMETERMASKIN PEM-2000 HYD

- Hel-automatiserad maskin för spikning av bottenbrädor till lastpallar.

  • 1 maskinoperatör
  • 12 spikningar/minut

Hur fungerar maskinen?

Lastpallen transporteras in i maskinen uppochnervänd med medarna uppåt. Sidomataren transporterar in bottenbrädor och maskinen positionerar delarna på rätt sätt för att kunna spikas ihop. Maskinen spikar ihop bottenbrädorna med den hydrauliska spikenheten.

Lätt att justera

Det är möjligt att ändra inställningar för storlek och utformning av lastpallar på endast några minuter med alla Mychromes maskiner.

Mychrome har olika tilläggsmaskiner som enkelt kan sammanfogas till en linje för att få flera arbetsmoment automatiserade. Möjligheten att modifiera utformning och storlek av lastpallar bibehålls även med tilläggsmaskiner.

TEKNISK INFORMATION

Maskinspecifikation

Prestanda

Maskinoperatörer

1

Längd

4 m

Bredd

2,5 m utan stegen

Höjd

3,6 m

Strömkälla

Elektrisk: 12 kW, 3x400 V+N, Hydraulisk: 20kW, 3x400 V+N

Pneumatik

7 bar torkad tryckluft: 300 l/min

Skall fyllas och kontrolleras

Behållare för smörjningsolja

Kapacitet

12 spikningar/min

Standardutrustning

2 kanaler med motorreglering för bredden
1 hydraulisk enhet
Ett program för att spara spikpositionering
Styrpanel för maskinoperatören för övervakning av produktion
1 spikningsstöd för regelbrädor

Spikningssystem

Hydraulisk individuell spikning eller elektrisk bomspikning, 1 spiklåda (12 spikar), 12 spikningshuvud, 12 identifierare, 12 individuella spikplockare

KOMPONENTSPECIFIKATION

Material: Medar

Minimum

Maximum

Material

Massivt trä eller pressat trä

Längd

600 mm

1 600 mm

Bredd

75 mm

150 mm

Tjocklek

70+16 mm

100+22 mm

Material: Däck

Minimum

Maximum

Längd

600 mm

1 600 mm

Bredd

600 mm

1 600 mm

Tjocklek

16 mm x2

28 mm x2

Lastpallens storlek:

Minimum

Maximum

Längd däck & medar

600 mm

1 600 mm

Bredd däck

600 mm

1 600 mm

Regelbrädans vinge

Minimum

Maximum

Breddriktning

0 mm

+20 mm

Längdriktning

0 mm

+20 mm