SPIKMASKINER FÖR LASTPALLAR

Enkelt justerbara för att passa dina behov
Produktionslinje för tvåvägs- och perimeterpallar Maskin serie 2000

REGELPALLMASKIN REM-2000

-Halv- eller helautomatiserad spikmaskin som producerar regelpallar.

  • 1 maskinoperatör
  • 24 däckbrädor/minut

Hur fungerar maskinen?

Däckbrädor och reglar matas in maskinen manuellt eller automatiskt. Regelbrädorna matas bakifrån medan däckbrädorna transporteras in i maskinen från ena sidan. Brädorna ordnas automatiskt i rätt position inför spikningsmomentet. Maskinen är utrustad med magasin för däckbrädor, ett transportband samt ett spiksystem.

Lätt att justera

Det är möjligt att producera regelpall med 2–5 reglar med REM-2000. Justeringen av facken för regelbrädorna tar endast några minuter. Det är möjligt att ändra inställningar för storlek och utformning av lastpallar på endast några minuter med alla Mychromes maskiner.

Mychrome har olika tilläggsmaskiner som enkelt kan sammanfogas till en linje för att få flera arbetsmoment automatiserade. Möjligheten att modifiera utformning och storlek av lastpallar bibehålls även med tilläggsmaskiner.

TEKNISK INFORMATION

Maskinspecifikation

Prestanda

Maskinoperatörer

1

Längd

4 m

Bredd

3 m utan stegen

Höjd

3,6 m

Strömkälla

Elektrisk: 14 kW, 3x400 V+N, Hydraulisk: 22kW, 3x400 V+N

Pneumatik

7 bar torkad tryckluft: 400 l/min

Skall fyllas och kontrolleras

Behållare för smörjningsolja

Kapacitet

24 däckbrädor/min

Standardutrustning

2 kassetter för däckbrädor
5 kanaler för inmatning av regelbrädor
5 kanaler för regelbrädor

Spikningssystem

Hydraulisk eller elektrisk spikning, 1 spiklåda (12 spikar), individuell plockning av spikar, 12 identifierare, 12 spikningshuvud

KOMPONENTSPECIFIKATION

Material: Däckbräda

Minimum

Maximum

Längd

600 mm

1 600 mm

Bredd

75 mm

150 mm

Tjocklek

16 mm

28 mm

Material: Regelbräda

Minimum

Maximum

Längd

600 mm

1 400 mm

Bredd

30 mm

100 mm

Höjd

60 mm

100 mm

Vingen

-20 mm

+80 mm

Regelpallens storlek

Minimum

Maximum

Längd

600 mm

1 600 mm

Bredd

600 mm

1 400 mm