SPIKMASKINER FÖR LASTPALLAR

Enkelt justerbara för att passa dina behov
 Linjekomponenter

KEDJETRANSPORTÖR KTR

-Kedjetransportör för produktionslinje.

  • 0 maskinoperatörer

Kedjetransportören är användarvänlig och enkel att justera. KTR används som en del i en produktionslinje. Palltransportören kontrolleras av en elmotor och fungerar tillsammans med ett PLC system inuti produktionslinjen.

TEKNISK INFORMATION

Maskinspecifikation

Prestanda

Maskinoperatörer

0

Längd

2,3 m, 3,3 m, 4,3 m eller 6,3 m

Bredd

2,0 m

Höjd

0,7 m

Strömkälla

1 kW, 3x400 V+N

Standardutrustning

Motorstyrd breddreglering

KOMPONENTSPECIFIKATION

Däck/ pallstorlek:

Minimum

Maximum

Bredd

600 mm

1 600 mm